АРТЕЛ-22 ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Home / АРТЕЛ-22 ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

АРТЕЛ-22 ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

АРТЕЛ-22 ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.

 

Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.089-2092
Договор No: BG16RFOP002-2.089-2092-C01
Наименование на проекта: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”
Дата на сключване на договора: 06.12.2021 г.
Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 06.03.2022 г.
Продължителност на изпълнение (в месеци): 3 месеца
Място на изпълнение: гр.Правец
Общ размер на допустимите разходи (в лева): 50 000.00
Размер на съфинансирането от бенефициента(в лева):0
Размер на съфинансирането от Съюза (в лева): 50 000.00
Процент на съфинансиране от Съюза: 100 %

 

Кратко описание на проекта:

 

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19.

 

Цел/и на проекта/информацията:

 

Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот
над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И
ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ
НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ
ПАНДЕМИЯТА COVID-19” С ДОГОВОР: BG16RFOP002-2.089-2092-C01

 

Bezvuzmezdna_pomosht