Преводи

Home / Преводи

 

Агенция Артел-22 ЕООД извършва преводи на над  30 езика.

 

От 03.09.2012 г. „АРТЕЛ-22“ е сертифицирана по европейски стандарт EN 15038:2006  и има разработена система за контрол на качеството на предоставяните услуги по международни европейски стандарти  за писмени преводачески услуги. От 11.05.2015 г. получихме сертификация по международен стандарт БДС EN ISO 17100:2015. Този стандарт заменя предишния БДС EN 15038:2006. С прилагането на този стандарт  за предоставяне на писмени преводачески услуги, се гарантира високо качество и контрол при изпълнението на цялостния процес на превода от приемането на всяка поръчка до нейното предаване.

 

Преводаческа агенция АРТЕЛ-22 ЕООД извършва писмени преводи на различни документи,  включващи: общински документи, дипломи и сертификати издавани от училищата и висши учебни заведения, правна документация,  финансова документация,  тръжна документация, строителство, бизнес документация, медицинска документация, интернет платформи, сайтове, онлайн каталози и др.

 

Езиците, на които извършваме писмени и устни преводи са разделени в следните групи:

 

  1. Първа група : английски, немски, испански, италиански, португалски, френски, руски и други славянски езици.
  2. Втора група: арабски, гръцки, турски, унгарски, фламандски, полски, чешки, шведски, датски, норвежки и др.
  3. Трета група: иврит, японски, китайски, индонезийски, виетнамски и други азиатски езици и др.

 

 

Агенцията е регистриран администратор на лични данни. Сигурността на цялата информация свързана с извършваните от нас преводи е гарантирана, тъй като преводачите, служителите и партньорите ни са със сключени договори за конфиденциалност.