Референции

Home / Референции

 

energo-pro-ref

energopro215

РЕФЕРЕНЦИЯ

на „Артел-22“ ул. Св. София № 8 ,ет. 3

 

С настоящата Референция изразяваме благодарността си към екипа на преводаческа агенция „Артел-22“. Енерго-Про България ЕАД използва услугите им вече 4 години и сме впечатлени от техния професионализъм и умения за работа според специфичните изисквания, които нашата ежедневна работа налага.


Дейността ни изисква превод и легализация на документи от различен характер, които е необходимо да бъдат преведени от и на различни езици. Като резултат от съвместната ни работа, ние се уверихме в коректността, бързината и професионализма, с които изпълняват своите задължения и способността им да работят, съобразявайки се с необходимостта от конфиденциалност.


Нашият екип е убеден, че „Артел-22“ напълно заслужава доверието на бьдещите си клиенти, поради натрупания опит, видимите постигнати резултати и високото качество на предлаганите от тях услуги.

 

Изп. директор: Радослав Славов

alfaref

logo

РЕФЕРЕНЦИЯ

Алфа Финанс Холдинг АД, www.alfafinance.bg, гр. София 1504, ул. Шейново 7, тел. 02 48 93 600, факс: 02 94 23 120

 

C настоящата референция споделяме своята удовлетвореност и висока оценка за съвместната ни работа, професионализма и качеството на преводите, които агенция АРТЕЛ-22 ЕООД извършва за нас.

Използваме услугите на АРТЕЛ-22 ЕООД от години както за преводи на обемни специализирани договори на и от различни езици,  така и за експресни спешни преводи.

Отношението винаги е било професионално и колегиално. Качеството на предоставената услуга е традиционно високо, а сроковете за изпълнение са разумни и коректни.

В резултат на съвместната ни работа сме готови да препоръчаме агенция АРТЕЛ-22 ЕООД на всичките си партньори и контрагенти и се надяваме да продължим дългогодишното си партньорство с тях.
Изказваме нашата благодарност за коректното им отношение и им желаем още много нови партньори.

 

Изп. директор: Юри Катанов

 

diacron_ref

diacron215

РЕФЕРЕНЦИЯ

 

С настоящата референция бихме искали да споделим своята удовлетвореност и висока оценка за съвместната ни работа, професионализма и качеството на преводите, които агенция АРТЕЛ-22 ЕООД извършва за нас.

Изказваме нашата благодарност за коректното им отношение и им желаем още много нови партньори.

 

23.11.2016,
Диакрон Консълтантс ЕООД

glavbolgaarstroi

gbs1

РЕФЕРЕНЦИЯ

 

C настоящата референция споделяме своята удовлетвореност и висока оценка за работата и професионализма на агенция за преводи „АРТЕЛ 22“ ЕООД и нейните служители.

 

Благодарение на тяхната бърза реакция възлаганите документи за превод от различни езици винаги са предавани в срок и в съответствие с нашите изисквания за конфиденциалност.

 

Искрено препоръчваме „АРТЕЛ 22“ като надежден партньор, на който може да разчитате за отлична работа.


 

Калин Пешов

Председател на УС 

“ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ АД”

 

toshel

toshel92

Гр. София, кв.Бенковски , ул. Оралица №29

РЕФЕРЕНЦИЯ

 

Фирма Тошел-92 ЕООД работи с Преводаческа агенция Артел 22 ЕООД от началото на 2012 г.  За този период компанията ни е използвала услугите на агенцията в частта специализирани преводи – юридическа, икономическа и техническа документация в сферата на енергетиката.

 

Естеството на работа на фирма Тошел-92 ЕООД предполага превод на документи от различен характер и представяни пред различни дружества от частния и публичния сектор, което налага завишени изисквания спрямо неговата коректност и точност.

 

Със задоволство можем да отбележим, че предоставените от Преводаческа агенция Артел 22 ЕООД услуги напълно отговарят на тези изисквания и спомагат за успешното и навременно изпълнение на ежедневните задачи, поставени пред нашето дружество.

 

Препоръчваме Преводаческа агенция Артел 22 ЕООД като коректен партньор, който ще изпълни професионално поетите ангажименти.

 


Управител: “Тошел-92”  ЕООД

Т. Григоров

 

anido

anido_head_bg-bg

РЕФЕРЕНЦИЯ

 

Познавам Гергана Николова и целия екип на „АРТЕЛ” ООД от 2005 г., когато за първи път използвах техните услуги на преводаческа агенция.

Впечатли ме изключителния професионализъм и коректност, които демонстрира фирмата в своята работа. Представляваното от мен Сдружение посредничи при международни осиновявания на деца и за нас точността, компетентността и отговорността са ключови фактори за успеха – нещо, което фирма “AРТЕЛ” ООД доказа през годините.

 

Тяхната работа се отличава със задълбочено познаване на проблематиката, която превеждат, с прецизност и с изключително добра организация.

 

Отзивчивостта не само на Гергана Николова, но и на целия й екип към проблемите на управляваното от мен Сдружение, навременната помощ, която ни оказват във всеки етап от процедурите, изискващ професионален и перфектен превод, издигат дейността на „АРТЕЛ” ООД много над онова, което се разбира под чисто „преводаческа” дейност. Бих казала, че тяхната основна цел е да сътрудничат на своите клиенти, помагайки в специфичната им дейност.

 

Демонстрираните от специалистите на „АРТЕЛ” ООД качества през всичките тези години от съвместната ни работа заслужават доверието на всички техни бъдещи партньори и клиенти. Нямам никакво колебание да препоръчам „АРТЕЛ” ООД за партньор на всеки, който би желал да получи високо квалифицирано сътрудничество, пълна лоялност, конструктивност, коректност и разбира се – професионализъм.

 

Желая на целия екип на „АРТЕЛ” ООД успех!

 

Адв. Нели Ганчева –

Председател  на Управителния съвет на Сдружение „АНИДО”

 

dundee-ref

dundee-logo

РЕФЕРЕНЦИЯ

 

от „Дънди Прешьс Металс Челопеч“ ЕАД (Дружеството), представлявано от д-р инж. Илия Борисов Гърков – Изпълнителен директор

 

Настоящата референция се издава на АРТЕЛ-22 ЕООД, специализирана агенция за преводи и легализация на документи, в уверение на това, че изпълняват коректно поетите ангажименти.

 

Дружеството има дългогодишни работни взаимоотношения е фирма АРТЕЛ-22 ЕООД и е използвало многократно предоставяните услуги, като винаги е получавало качествено и своевременно обслужване.

 

Фирмата разполага е екип от висококвалифицирани специалисти, благодарение, на които може да предложи ефективно решение на поставените задачи в кратки срокове. По време на съвместна ни работа екипът на АРТЕЛ-22 ЕООД е показвал професионализъм и отговорност.

 

Доволни сме от коректността, точността и качеството на изпълнение на поетите ангажименти, както и от отношението което Дружеството получава като клиент на АРТЕЛ-22 ЕООД.

 

05.12.2016 г.

Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ  ГЪРКОВ – Изпълнителен директор

 

„Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД • Dundee Precious Metals Chelopech EAD

 

България, Софийска област, с.Челопеч 2087 Тел: + 359 728 68 226 факс: +359 728 68286 Bulgaria, Sofia District, 2087 Chelopech Village Office: + 359 728 68 226 Fax: +359 728 68286 Email: pr@dundeeprecious.corp www.dundeeprecious.com

 

Уникредит Булбанк АД/ Unkredit Butbank AD BIC: UNCRBGSF USD IBAN BG48UNCR96601126073107 BGN I BAN 8G15UNCR96601026073103 ЕИК/SIC 122003576