Устен превод

Home / Устен превод

Устен превод

Видовете устни преводи предлагани от нас са:

 

1. Симултанен превод – устен превод, който се извършва на кабина, микрофон, слушалки;

2. Консекутивен превод – устен превод, който се извършва обикновено по време на конференции, интервюта, преговори и работни срещи;
3. Превод от разстояние – извършваме преводи от разстояние, по скайп или по телефон.

4. Превод с придружител –  превод с придружител се извършва от заклет преводач за удостоверяване на превод пред Нотариус, Съд или друга Държавна институция.

Leave a Comment