Често задавани въпроси

Home / Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Тук ще намерите част от отговорите на въпросите, които Ви вълнуват както и полезни линкове с информация от държавните институции, свързани с преводите и легализацията на документи.

 

ЧВЗ

Апостилът (на френски: apostille) е специално удостоверение с печат за заверка (легализиране) на документ от държавата, в която документът е издаден. Ако документът има Апостил, то той не се нуждае от допълнителна заверка както от държавата в която е издаден, така и от всички останали държави по Конвенцията (Хагска Конвенция от 5 октомври 1961 г.). Целта на Хагската Конвенция е да се улесни максимално международният документооборот. Формата и съдържанието на Апостила са задължителни за всички държави – страни по Хагската конвенция.
Не се налага поставянето на Апостил, ако между България и държавата, в която е издаден документът е подписан договор за правна помощ.
Компетентните органи в Република България, които имат право да поставят Апостил върху българските публични актове, са: Министерството на Правосъдието, Министерството на Външните Работи и Министерство на Образованието. I. Министерството на Правосъдието удостоверява с Апостил актовете на съдилищата и нотариусите. II. Министерството на Външните Работи удостоверява с Апостил всички останали публични актове, без свидетелства за придобита квалификация и правоспособност: 1. Документите за гражданско състояние и адресна регистрация, издадени от общините; 2. Различните удостоверения, сертификати, лицензи и други, издадени от различните министерства, държавни агенции и ведомства; 3. Документи на Националния Осигурителен Институт, Националния Статистически Институт и други. III. Изисквания за поставяне на Апостил от Министерството на Външните Работи: 1. За да бъдат снабдени с Апостил от Министерството на Външните Работи, издадените от български компетентни ведомства документи трябва да имат: а). Заверка с оригинален/”мокър” правоъгълен щемпел за чужбина, който се поставя от издаващото документа ведомство; б). Положен до щемпела кръгъл печат и подпис на оправомощеното да извършва тази заверка длъжностно лице. 2. Министерството на Образованието удостоверява с Апостил актовете на Училища и Университети: 1. Свидетелства за образование, придобита квалификация и правоспособност.
I. Срокове за полагане на APOSTILLE (Апостил) от МВнР: 1. Обикновена услуга - 4 работни дни. 2. Бърза услуга - 2 работни дни. 3. Експресна услуга - 8 ч. II. Срокове за полагане на APOSTILLE (Апостил) от Министерство на Правосъдието: 1. Обикновена услуга - 3 работни дни. III. Срокове за полагане на APOSTILLE (Апостил) от МОН: 1. Обикновена услуга - 7 работни дни.
Информация за оторизираните органи, които издават APOSTILLE (Апостил) на всяка една от държавите-страни можете да намерите на следния интернет адрес: http://www.hcch.net/index_en.php?act=authorities.listing
  1. Ако желаете да видите образец на заверката Апостил използвайте линка APOSTILLE-МВнР
  2. Ако желаете за проверите положения  Апостил от Министерство на външните работи:APOSTILLE-МВнР
  3. В случай, че желаете да проверите заверката APOSTILLE (Апостил)  положена от Министерство на правосъдието използвайте този линк: http://apostil.mjs.bg/
  4. В случай, че желаете да проверите заверката APOSTILLE (Апостил)  положена от Министерство на образованието използвайте линка: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=6&subpageId=152

Leave a Comment