За нас

Home / За нас

Агенция Артел-22 ЕООД

Мигел, преобразувана в Артел-22 е специализирана агенция за преводи и легализация на документи и в частност в сферата на административно-правните услуги и извършва тази дейност повече от  седемнадесет години  или от 1999 г.

 

Същата има сключен договор с Министерство на Външните Работи, дирекция „Консулски отношения” за  извършване на официални преводи на документи и други книжа от български на чужди езици и от чужди на български език.

 

От 03.09.2012 г.  АРТЕЛ-22 е сертифицирана по европейски стандарт БДС EN 15038:2006 „Преводачески услуги – Изисквания относно предоставянето на услугата” и от 2015 г. по БДС EN ISO 17100:2015 Писмени преводачески услуги. С прилагането на този стандарт  за предоставяне на писмени преводачески услуги, се гарантира високо качество и контрол при изпълнението на цялостния процес на превода от приемането на всяка поръчка до нейното предаване.

 

Преводаческа агенция АРТЕЛ-22 ЕООД, извършва писмени преводи на различни документи,  включващи: общински документи, дипломи и сертификати издавани от училищата и висши учебни заведения, правна документация, финансова документация, тръжна документация, строителство, бизнес документация, медицинска документация, интернет платформи, сайтове, онлайн каталози и др.

 

Агенцията е регистриран администратор на лични данни. Сигурността на цялата информация, свързана с извършваните от нас преводи е гарантирана, тъй като преводачите, служителите и партньорите ни са със сключени договори за конфиденциалност.

 

Агенцията предоставя следните услуги:

1. Писмени преводи в различни области

2. Устни преводи

3. Легализация на документи

 

 

Постигнати резултати


Извършени преводи
100%


Опит
17 г


Преводачи
62


Езици
30+

 

 

 

 

Основната цел на  агенцията е да е в помощ на клиентите си, като им предоставя услугите си на добро професионално ниво и в необходимите срокове. Преводачите, с които работим, са високо-квалифицирани. Извършваните от нас преводите са: юридически, технически, търговски, медицински и документации от друг тип.  Високото ниво на услугите ни е възможно благодарение на дългогодишния опит и квалификация на преводачите, с които  агенцията работи бързо и качествено.

 

Надеждността, професионализмът и индивидуалното отношение, които проявяваме към всеки един клиент са нашата силна страна. Ако се нуждаете от писмени преводи, от заклет преводач за удостоверяване на превод пред Нотариус, Съд или друга Държавна институция, от легализация на документи –  не се колебайте да се свържете с нас!

 

 

С нашите преводи – спокойни и сигурни по цял свят!