Писмени преводи

Home / Писмени преводи

Писмени преводи

Агенция Артел-22 притежава сертификат за извършване на писмени преводи LICS – Language Industry Sertification System, който се представлява в България чрез Института за стандартизация – БДС.

 

Сертификат LICS

 

ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ в различни области:

 

  • Общински документи
  • Правна/финансова/тръжна документация
  • Строителство
  • Бизнес документация
  • Медицинска документация
  • Интернет платформи

 

Преводаческа агенция АРТЕЛ-22 извършва писмени преводи на различна документация: дипломи и сертификати издавани от училищата и висши учебни заведения, правна документация,  финансова документация,  тръжна документация, общинска документация, строителство, бизнес документация, медицинска документация, интернет платформи, сайтове, онлайн каталози и др.

 

При необходимост от  качествен изпълнител в кратък срок  агенция „Артел- 22“ е вашият избор.

 

  1. При превод на специализирани текстове и спазване на изисквания в терминологията ние сме правилният избор.
  2. При  превод на медицински текстове като епикризи, здравни книжки и документация нашите преводачи са с богат опит.
  3. Притежаваме нужният  професионален опит в преводите на годишни отчети, счетоводни баланси, финансови отчети , доклади, данъчни декларации, застрахователни, банкови и други документи.

 

Цената на писмения превод се изчислява  за 1 стандартна  машинописна страница  (1800 знака) и се определя от  трудността  на текста и времето за изпълнение на превода.

За превод на специализирани технически, медицински и други текстове цената е с допълнително завишение.

При текстове с по-голям обем предлагаме отстъпка на клиентите.

 

Към настоящият момент  агенцията има вписани  над 60 преводача в Министерството на Външните Работи за извършване на преводи на официални (публични) документи и книжа от български език на чужди езици и от чужди езици на български език.

 

Преводът може да се получи в електронен вид, по факс, както и да се достави от куриер на фирмата.