Daily Archives: 08.12.2021

АРТЕЛ-22 ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

АРТЕЛ-22 ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.089 Read More …